Обърнете внимание

Като мярка за осигуряване на безопасността на туристите в планината, експерти от Дирекция на Природен парк „Витоша“ започнаха да монтират предупредителни табели в районите със стръмни и отвесни скали извън маркираните маршрути. Тези табели с надпис „Внимание! Опасност от падане!” имат за цел да обърнат внимание на посетителите  за рискови места на територията на парка.

Напомняме Ви, че ходенето по маркираните пътеки гарантира в максимална степен Вашата сигурност ! Неспазването или непознаването на правилата за безопасност в планината може да доведе до инциденти и риск за здравето и живота Ви!

Подхождайте към планината с уважение и винаги бъдете разумни и внимателни!

Дирекция на Природен парк „Витоша“ Ви пожелава приятни разходки сред красивата витошка природа!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content