Ограничава се навлизането на пътни превозни средства в планината през почивните дни!

Движението на пътни превозни средства на територията на Природен парк „Витоша“ се регламентира от Наредба за организация на движението на Столична община.

Със Заповед на кмета на Столична община № СОА20-РД09-5096 от 23.12.2020 г. забраната за навлизане на пътни превозни средства в неработни дни е променена от 11.00 ч. до 14.00 ч., като в началото на двата подхода – кв. „Бояна“ и кв. „Драгалевци“ са монтирани забранителни пътни знаци.

Skip to content