НОВИНИ

Открит урок в НПИЦ „Витоша“

През месец декември, деветокласниците от столичното 44 СУ „Неофит Бозвели“ гостуваха в Националния парков информационен център на Природен парк „Витоша“. Учениците научиха за дейностите и  функциите на Дирекцията на Парка в опазването на биологичното и ландшафтно разнообразие на Витоша. Запознаха се с образователните и научни дейности, които се провеждат в защитената територия. От експертите разбраха, че растителния и животински свят на Витоша е богат и разнообразен. Някои от тези видове са от изключителна ценност и в европейски мащаб, поради което са включени в редица международни директиви и конвенции (Бернска конвенция, CITES и др.).

Срещата завърши с представянето на кратък филм, посветен на информационните центрове и алеи в Природния парк.

Skip to content