Открит урок в Природен парк „Витоша“

Всяка година на 22 март отбелязваме Световния ден на водата. По този начин обръщаме внимание на значението на пресните води и устойчивото управление на този жизнено важен ресурс.

Темата на Световния ден на водата през 2019 г. е „Вода за всички!“ – в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Мотото на кампанията „Всеки е важен!“ акцентира върху правото на достъп до вода като основно човешко право и че никой не трябва да бъде забравен в осигуряването на свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване.

 Именно това бе и акцентът в открития урок пред четвъртокласниците от  ЧСУ „Българско школо“ в Природен парк „Витоша“. Експертът Надежда Стоянова от ДПП „Витоша“, разказа на децата за връзката между гората, водата и всички живи организми, за богатството, което притежава най-старият парк в България, за историята му и защо е създаден, както и за реките и езерата, които се намират на територията му. Децата научиха интересни факти за резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“, които опазват вековни смърчови гори и най-големия торфищен комплекс в страната ни, за най-дългата пещера в България Духлата и нейните обитатели.

Чрез това мероприятие, Дирекцията на Природен парк „Витоша“ допринесе за популяризиране на Световния ден на водата сред подрастващите с акцент върху  обединяване на усилията за опазване на този жизнено важен ресурс.

Skip to content