НОВИНИ

Открит урок по горска педагогика в с. Михалково

Деца от „Център за работа с деца на улицата“, с. Широка лъка се включиха в урок по горска педагогика, организиран от инж. Али Чолаков – директор на ТП ДГС Михалково и експерти от ДПП „Витоша“. С много игри и забавни занимания децата научиха нови и интересни факти за лесовъдската професия и за биоразнообразието в горите.

В края на урока всички получиха подаръци и лакомства като спомен от забавната горска беседа. Малчуганите обещаха, че няма да замърсяват природата, ще пазят гората от пожари, защото тя е живот и я обичат.

В края на срещата инж. Али Чолаков благодари на горските педагози за интересните занимания и ползотворното междуинституционално сътрудничество, както и на децата за любознателността и ентусиазма

Skip to content