Отстраняване на паднали дървета

На 06.07.2017 г. служители на ДПП „Витоша“, съвместно със служители на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ отстраниха общо 36 бр. дървета от видовете смърч, бук, бреза, трепетлика, ела.

Дърветата бяха изсъхнали и опасно надвиснали над туристическата алейна мрежа, възпрепятстващи свободното придвижване на хора и създаващи предпоставка за инциденти (в т.ч. опасни изсъхнали дървета на корен в непосредствена близост до посочените алеи).

Skip to content