Паметна плоча на Витоша на загинали херпетолози

На 07.09.2016 г. в местността Платото на Витоша беше открита паметна плоча на Андерей Стоянов, Добрин Добрев и Николай Цанков. Те загинаха при жестока катастрофа в Гърция през м. юни 2016 г., когато са били на служебно пътуване. Тримата учени от Националния природонаучен музей при БАН са работили десетки години на територията на Природен парк „Витоша“, допринесли са изключително много за изучаването и опазването на витошката херпетофауната, с огромен принос за науката. Те са автори на ценни информационни материали, издадени от парковата администрация. На събитието присъстваха роднини, приятели и колеги на загиналите, които почетоха паметта им.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content