Парк Витоша на фестивала

Природен парк „Витоша“ се представи на фестивала „Зелени дни“ в София. Той се проведе от 28.04.2011 г. до 01.05.2011 г. пред Народния театър „Иван Вазов“. Фестивалът се организира за втора поредна година от Българската асоциация за алтернативен туризъм. Представени бяха възможностите за екотуризъм, местата за настаняване, туристическите услуги, традиционните местни и млечни продукти и др. Природен парк „Витоша“ на „Зелените дни“ се представи на общ щанд съвместно с Общинско предприятие „Туристическо обслужване” към Столична община и Българския туристически съюз. Най-търсените на щанда бяха пътеводителят на Природен парк „Витоша“, определителите за бозайниците в България, за дърветата и храстите, за лечебните растения, за следите на бозайниците, както и многото диплянки на български и английски език. Участието на Природен парк „Витоша“ на „Зелените дни“ се осъществи с финансовата подкрепа на Общинско предприятие „Туристическо обслужване” към Столична община, за което администрацията на Парка изказва своята благодарност.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content