Пеперудите в България, включени в НАТУРА 2000

Пеперудите в България, включени в НАТУРА 2000

Автор: Стоян Бешков

Редактор: Боян Бечев

Дизайн и предпечатна подготовка: Росица Кънева

През м.септември 2011 г. излезе от печат новото издание от поредицата на библиотека „Витоша” „Пеперудите в България, включени в НАТУРА 2000” – ръководство за полево определяне. Автор на ръководството е Стоян Бешков – биолог, утвърден специалист, уважаван у нас и в чужбина, ръководител на отдел „Безгръбначни животни” в Националния природонаучен музей. Член на няколко международни научни дружества. Автор на още две книги и на над 65 научни публикации. Написването на ръководството е предизвикано от липсата на каквото и да е издание на български език, което да обхваща видовете пеперуди, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43 на ЕИО Целта на ръководството е не само правилното определяне на видовете пеперуди от НАТУРА 2000, но и да не могат да се сбъркат с други наши видове. В богато илюстрираното издание са показани както музейни препарати, така и снимки на живи пеперуди в естествените им пози. Посочени са белезите, по които видовете могат да се различат един от друг.

Ръководството е с твърди корици, пълноцветен печат. Цена: 30 лв.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content