НОВИНИ

Планината на София – един различен поглед

Днес 21.10.2022 г., екипът от фондация „Ела и ти“ гостува в парковия информационен център на Дирекция на Природен парк „Витоша“, за да представят своя нов проект „Моята София – един различен поглед“ и новия си раздел „Витоша“. Те бяха посрещнати от експертите на дирекцията и приветствани от д-р инж. Анна Петракиева директор на ДПП „Витоша“, която изказа своето задоволство от положеното старание и постигнатите резултати на участниците.

Част от проекта е създаване на интерактивен пътеводител на гр. София от хора в неравностойно положение. Чрез различните творчески форми, като изразно средство, за първи път те заемат активната позиция, провокирайки посетителя да види природните забележителности по различен, непознат му до момента начин. В проекта се използва различен подход, с различна и креативна концепция за обогатяване на социалния и  културен  живот.

Проектът превръща групата хора в неравностойно положение в активна публика чрез създаването на интерактивен пътеводител за града, споделяйки впечатленията си по възможен за тях, творчески начин. Този интерактивен пътеводител слага началото на един по-голям такъв, в който да бъдат поставяни културни събития и инициативи за хора с увреждания. Със създаването на пътеводителя се цели да се привлекат нови партньори и ползватели. Интерактивен пътеводител е предназначен за хора с и без увреждания, представяйки една различна, непозната до момента гледна точка на един интерактивен пътеводител.

Skip to content