Победители в конкурса за детска рисунка „Витоша – достъпна за всички“

Във връзка с инициативата на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ за превръщане на Парка достъпен и за хората с увреждания, се проведе конкурс за детска рисунка на тема „Витоша – достъпна за всички“. В него участваха деца на възраст от 7 до 13 години от 17-то СУ „Дамян Груев“, 1-во СУ „Пенчо Славейков“, 55-то СУ „Петко Каравелов“, 15-то СУ „Адам Мицкевич“ и НЧ „Аура“. Желаещите да участват в конкурса беше огромен и комисията се затрудни при определяне на победител. От представените рисунки стана ясно, че всички участници бяха оценили благоприятния възстановителен ефект от досега с природата (в т.ч. и на хората с увреждания) и се бяха постарали да го представят с помощта на цветните боички и въображението си.

След обстоен преглед на представените рисунки, тричленна комисия определи победителите в конкурса.

Първо място: Рая Конова от 2-и клас на 17-то СУ „Дамян Груев“;

Второ място: Румяна Александрова от 6-и клас на 15-то СУ „Адам Мицкевич“;

Трето място: Ива Василева от 5-и клас на 1-во СУ „Пенчо Славейков“.

В конкурса участваха още:

Ния Тошева, 4-и „б“ клас, 55-то СУ „Петко Каравелов“;

Камелия Василева, 2-и „д“ клас, 17-то СУ „Дамян Груев“;

Георги Ангелов, 2-и „д“ клас, 17-то СУ „Дамян Груев“;

Веселина Павлова, 2-и „д“ клас, 17-то СУ „Дамян Груев“;

Фани Асенова, 2-и „д“ клас, 17-то СУ „Дамян Груев“;

Калоян Коларов, 2-и „д“ клас, 17-то СУ „Дамян Груев“;

Елена Господинова, 6 г., гр. София;

Александър Томов, 7-и „б“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Яна Александрова, 5-и клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Елица Иванова, 6-и „б“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Йоан Гавазов, 12 г., 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Калоян Василев, 5-и „в“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Симона Тодорова, 5-и „б“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Габриела Гаврилова, 5-и „б“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Александър Тасим, 5-и „б“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Елица Михайлова, 5-и „б“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Бианка Муанш, 5-и „в“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Сава Пишинов, 5-и „б“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Магдалина Боруджиева, 5-и „б“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Моника Москова, 7-и „б“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Мишел Насри, 6-и „а“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Габриела Бечева, 5-и „а“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Емили Георгиева, 5-и „в“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Александър Пенев, 7-и „а“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Кристина Робева, 11-и „д“ клас, 1-во СУ „Пенчо Славейков“;

Катрина Коракова, 11 г., НЧ „АУРА-1912“;

Поздравления и успех на всички сърцати и талантливи малки творци през новата учебна година! Продължавайте да показвате съпричастността си към света наоколо!

Skip to content