Повишена опасност от възникване на пожари!

С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата. За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъде опазена гората и имуществото ни, е важно да бъдат спазвани правилата за пожарна безопасност.
Пожароопасният период за територията на ПП „Витоша“ е от 16.04 до 30.11.2018 г.
В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
За територията на Природен парк „Витоша“ паленето на огън е допустимо с много голямо внимание САМО на определените за целта места.
Нека всички бъдем особено внимателни към опазването на Витоша от пожари!

Skip to content