Позиция на ДПП Витоша във връзка с публикации в медиите за смъртния случай при Боянския водопад

Във връзка с поредната атака срещу дейността на Дирекцията на парка от страна на г-н Филип Цанов – председател на сдружението „Природата за хората”, защитаващо през последните години интересите на ски-операторите в България и противопоставящо се на опазването на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и някои медии, Дирекцията на природен парк Витоша се чувства задължена да направи следните уточнения:

• Ние разбираме, че изнесената през последните седмици от страна на Министерство на околната среда и водите информация за незаконно ползване на 650 декара от страна на ЮЛЕН АД в Национален парк Пирин е ядосало неизвестните мажоритарни собственици на фирмите, инвестиращи в ски-курорти, криещи се зад офшорни компании. Но не оправдаваме експлоатирането на една човешка трагедия за очерняне и премахване на неудобните им държавни структури и служители.

• Дирекцията на природния парк никога не е насочвала туристически маршрути към опасни за посетителите места, каквото представлява горната част на Боянския водопад. Няма да го прави и в бъдеще. Пътеките, които се маркират в Природен парк „Витоша“ се избират, като един от факторите на оценката са рисковете за здравето и живота на хората. Никой не може да спре туристите да излизат извън маркираните маршрути, но това те предприемат само на собствен риск. Насочването на туристическия поток към застрашаващи живота места, включително и чрез изграждане на парапети, би създало повече опасности в дългосрочен план, което е неоправдано и е в нарушение на основните принципи за управлението на туризма в защитените територии.

• Ние разбираме, че тази поредна атака срещу Дирекцията е следствие на нашата постоянна позиция за спазване на Плана за управление на парка, приет от Министерски съвет, който не позволява новото строителство в природен парк Витоша, включително и на ски-курорти и задължително плащане на всички територии, които се ползват от ски-операторите. На обществото е ясно кой подкрепя и кой стои зад опитите за изграждането на голям ски-курорт край хижа Алеко в нарушение на плана за управление на парка и европейските директиви за околна среда. Не можем да разберем, обаче, как медии, подписали различни етични кодекси, се включват в подобен черен пи-ар, поддавайки се на икономическо стимулиране без да потърсят Дирекцията на парка за становище по темата.

• Отговорността за състоянието на ски-съоръженията, хижите и хотелите навсякъде, включително и в Природен парк „Витоша“, е задължение на техния собственик, какъвто дирекцията на Природния парк не е. Дирекцията на природния парк е контролна държавна структура за прилагане на плана за управление на парка, за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на защитената територия, за екологично образование и подпомагане на устойчивия туризъм. Ние стопанисваме единствено 4 малки музея и можем да отделяме средства от нищожния си бюджет единствено за тях. • Средствата, които е получила дирекцията на парка от държавния бюджет за изпълнение на дейностите си на терен в парка за последните 3 години са по-малко от 485 634 лева – сума, която дължи на държавния бюджет само една от фирмите, в чиито съвет на директорите участва г-н Цанов – Родопа Пазарджик АД (съгласно интернет страницата на НАП). Ако тази фирма, както и други подобни длъжници си платят 800-те милиона лева задълженията към НАП, Дирекцията на парка счита, че държавата ще успее да отдели и повече средства за опазване на любимият на всички Природен парк „Витоша“.

• Макар че неразбирането и незнанието как се осигуряват и отчитат средства от европейски програми е голямо, в случая считаме, че злонамереността е по-голяма. Икономическата криза намали и без това малкото средства които се отделят от държавния и общински бюджети за парк Витоша. За да компенсира това, дирекцията на парка кандидатства пред различни европейски програми и частни фондове за помощ. Отчитането на всеки един лев получен по европейските програми е много строго и се контролира както документално, така и на терен от одитори и поне 2 различни контролни органа. Благодарение усилията на г-н Цанов, отправящ сигнали до ОЛАФ, МЗХ, ИАГ, МВР, АДФИ и Прокуратурата, освен регулярните проверки, нашата дейност е проверявана допълнително многократно от трети отговорни органи, като не е установено неправомерно разходване или отклоняване на средства.

В заключение изказваме своята благодарност за загрижеността на г-н Цанов за парка Витоша, като се надяваме неколкогодишната му епистоларна дейност да се допълни с помощ на място в парка, както правят хиляди приятели на Витоша.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content