Покана за участие в национален конкурс за детска рисунка

Община Самоков обявява Национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захарий Зограф”.

Община Самоков връчва една от най-престижните награди за живопис, носеща името на големия български възрожденец Захарий Зограф.

За българския художник наградата „Захарий Зограф” е мярка не само за най-високи творчески постижения, но преди всичко възможност за съизмеримост  с трайните и непреходни духовни истини. Националната награда е определена през 1972 г., като първият й носител е академик Светлин Русев.

Към Националната награда е организиран и  Национален конкурс за детска рисунка

Конкурсът има за цел да даде шанс за изява на деца и ученици и да допринесе за мотивацията им да се занимават с изобразително изкуство и  научат повече за самоковските зографи.

Поче подробности за участие в конкурса можете да получите ТУК

Skip to content