Положителна за АЧС е пробата от дивото прасе, открито край село Владая

В землището над село Владая местност Иван Рилски преди няколко дни беше намерено мъртво диво прасе. Пробата за АЧС от него е положителна.

Предприети са мерките за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно правилата на европейското и националното законодателство и Плана за спешни действия при контрол на АЧС.

С цел намаляване на разпространение на Африканска чума по свинете се обръщаме към вас с призив да спазвате следните правила:

1. При преминаване през територията спазвайте минималните мерки за биосигурност.

2. Ако забележите умрели диви свине или диви свине с нетипично поведение незабавно сигнализирайте на тел. 112.

3. Да събирате и връщате обратно в града генерираните от вас отпадъци (остатъците от храна и опаковки от различни продукти) и по-специално такива от животински  произход и да ги изхвърляте на определени за това места.

Skip to content