Посещение на грузински студенти в Детския екостационар „Бели брези“

На 13.10.2013 г. (неделя) в местността „Бели брези“ на Витоша, в новооткрития детски екостационар се проведе посещение на група студенти от Грузия. Студентската група е тук по програмата „Младежта в действие“. Експерт от ДПП „Витоша“ изнесе кратка лекция пред студентите на английски език, разказа им за проекта, по който е изграден екостационарът, за етапите на строителството и за особеностите в строителните техники. Групата прояви интерес и към експонатите, представящи видовете сови в България. След като получиха информационни материали и си направиха снимки, младежите излязоха на слънчевата поляна отпред, хапнаха и си тръгнаха доволни с надежди за нови срещи и обмяна на опит.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content