Посещение на група лесовъди от провинция Хесен – Германия

На 08.06.2010 г. на посещение в Природен парк „Витоша“ бяха 15 лесовъди от Управлението по горите на германската провинция Хесен. Такова посещение на български защитени територии се осъществява за втори път. Домакин е Изпълнителната агенция по горите, която съдейства за организиране на пътуването на групата в страната, като й предоставя специализирани беседи и опознавателни обиколки, свързани с управление на горите и опазване на природата.

В Природен парк „Витоша“ групата посети музея на мечката и премина по маршрута м.Златни мостове – х. Кумата – м. Конярника – х. Звездица – х. Офелиите.

Германските лесовъди останаха изключително доволни от беседата, изнесена от директора на парка Тома Белев, подпомаган в превода от експерта по туризма Таня Шнел.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content