Посещение на експерти от ДПП „Витоша“ в ДГ 50 „Куики“

Днес, 2.04.2019 г., по случай Седмицата на гората, над 60 деца от Детска градина 50 „Куики“ се включиха в лесовъдски игри, организирани от експертите на Дирекция на Природен парк „Витоша“.  Чрез занимателни беседи и интерактивни игри, децата научиха за лесовъдската професия, горските екосистеми, 85-годишнината на Природния парк „Витоша“ и как е създаден.

Експертите разказаха на малчуганите, че празникът на залесяването се провежда от 1925 г. насам, а по традиция Седмицата на гората се провежда ежегодно в началото на април. 

Всички деца получиха образователни плакати, стикери и дипляни за бозайниците, птиците и дърветата и храстите в Природен парк „Витоша“.

Skip to content