Посещение на експерти от ДПП „Витоша“ в 81 СУ „Виктор Юго“

На 12 ноември 2018 г. над 20 ученици от 2-ри клас на 81 СУ „Виктор Юго“ в София се включиха в урок по Горска педагогика, организиран съвместно с експерти от Дирекция на Природен парк „Витоша“. Експертите Десислава Гюрова, Никола Дойкин и Юлиан Антонов изнесоха презентации, запознаващи учениците с природното богатство на Витоша, за редките и застрашени видове растения и животни, намиращи се на територията на парка. По време на интерактивните игри и занимания, проведени в двора на училището децата научиха повече за горските обитатели, за правилното поведение в гората и опазването на природата.

Експертите раздадоха на децата образователни плакати и дипляни за бозайниците, птиците, дърветата  и храстите в Природен парк „Витоша“.

Skip to content