Посещение на немски специалисти по опазване и популяризиране на защитени територии

На 17-ти май водещи експерти от Германия посетиха Природен парк „Витоша“.

Визитата им беше свързана със стартирането на проект „Водачи в защитените територии на България“, финансиран от Немската федерална фондация за околна среда – DBU и изпълняван в партньорство от Бюрото за екологична комуникация и регионално развитие „Теролог“, BTE – Туризъм / Център за устойчив туризъм в университета за приложни науки „Еберсвалде“ и Пирински туристически форум. Експертите от парковата дирекция Мария Василева и Никола Дойкин им показаха интересни места от Витоша по предварително изготвена програма, съобразена с интересите на немските специалисти.

Skip to content