Посещение на Природен парк „Персина“

На 20-ти октомври т.г. експерти от ДПП „Витоша“ посетиха един от най-младите природни паркове в България – обявения на 4-ти декември 2000 г. Природен парк „Персина“. Паркът е разположен на територията на три дунавски общини: Никопол, Белене и Свищов, а общата му площ е 21 762,2 ха. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка – островните групи на Никопол – 4 острова и на Белене – известният Беленски дунавски архипелаг, състоящ се от 19 острова, пет от които са румънски. Беленският дунавски архипелаг е с обща дължина около 18 км. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров – Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км. Уникалността и значимостта на тази островна група стават причина на 24.09.2002 г. тя да бъде обявена за Рамсарско място, което е най-голямото по площ в България – 6898 ха. Най-важният тип екосистеми в парка са заливаемите крайдунавски гори и вътрешни блата, за опазването на които са обявени редица защитени територии.

Директорката на ДПП „Персина“ и целият екип на парковата администрация посрещнаха колегите си от ДПП „Витоша“ в информационния център, разположен на брега на Дунав и ги запознаха със своята работа. След това последва посещение на остров Персин и интересен разказ за най-голямото богатство на Парка – птиците, а разходката из град Белене допълниха общото впечатление за района.

Благодарим на колегите от ДПП „Персина“ за гостоприемството и полезната информация, която споделиха с нас.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content