Участници в работна среща по проект Signal на програмата BiodivERsA посетиха Витоша

На 05.11.14 г. Природен прак „Витоша” беше посетен от участници в международен проект SIGNAL – „Градиенти на устойчивост към климатичми крайности”, разработващ се в рамките на европейската програма BiodivERsa на ERA-net. Посещението на ПП „Витоша” от 29 екперти от 8 страни по проекта се извърши в рамките на третата им работна среща, проведена в София в периода 03 – 06.11.2014 г. Тъй като интересите на всички участници в срещата бяха свързани с природните процеси и явления, експерт от ДПП „Витоша“ представи пред работния екип на проекта кратка история и данни за биологичното разнообразие на Природен парк „Витоша”, след което бяха посетени основните типове горски местообитания в парка. Посещението на Детския екостационар „Бели брези” и местностите Златните мостове, Офелиите, и Тихия кът направи силно впечатление на гостите и ги мотивира за бъдещи посещения на парка.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content