Поставено беше ново дървено информационно табло

В с. Ковачевци беше поставено ново дървено информационно табло, което указва посоката към подхода за ПП „Витоша“ в с. Ярлово. Посетителите могат да получат информация за близките туристически обекти в района.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content