Поставиха се безжични метеорологични станции на територията на Природен парк „Витоша”

През м. август т.г. експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша” поставиха метеорологични станции на територията на Парка. Станциите включват сензори за температура, влажност, вятър и дъжд, осъществяващи безжична връзка както помежду си, така и с компютър чрез USB приемник. По този начин парковата администрация ще има възможност да получава данни за температурата, абсолютната и относителната влажност на въздуха, атмосферното налягане, количеството на валежите, посоката, скоростта и поривите на вятъра. Измерваните величини ще бъдат обработвани от специализиран софтуер. Метеорологичните станции са поставени на три места в парка, ситуирани на различни надморски височини и изложения на склона.

Безжичните метеостанции са закупени в рамките на Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша” към Договор № DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content