Поставяне на феромонови уловители в смърчовите гори в Природен парк „Витоша“

През месец април бяха поставени тридесет броя феромонови уловители за корояди на територията на Природен парк „Витоша“. Поставянето им беше извършено от експертите на Дирекцията на парка и Лесозащитна станция – София. Тази дейност е част от проекта „Тайните на Витошката гора“, който е подкрепен от дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“. Основната цел на проекта е да допринесе за опазване на горите на Витоша и популяризиране на тяхната роля и ценност сред обществото. Поставянето  на уловителите ще намали числеността на насекомите-вредители в смърчовите гори на Витоша. Това са бръмбари (корояди), които нападат преди всичко стари и отслабнали, смърчови дървета. Размножаването им протича под кората на нападнатите дървета, където ларвите на насекомите прегризват проводящата тъкан. В резултат на това се нарушава движението на вода и хранителни вещества в тях и дърветата изсъхват и загиват. Феромоновите уловители са сред ефективните методи за борба с короядите. Уловителите представляват черни кутии с процепи, в които са поставени специални вещества – феромони. Те излъчват миризма, която привлича бръмбарите – корояди. Проектът предвижда през тази година да бъде извършвана периодична подмяна на феромоните в уловителите, както и отчитане на улова на вредителите.

Skip to content