Поход с беседи в дните на отворените врати на Витоша

Два дни представители на ДПП „Витоша“ посрещаха туристите в местността Златните мостове, съпровождаха ги по пътеката до хижа „Момина скала“, разказваха им за витошките смърчови гори и за сполетелите ги природни бедствия през последните десетина години. Разказаха им за предприетите в тази връзка залесявания, а маршрутът беше така избран, че да минава покрай залесените места. На импровизиран информационен кът в началото на маршрута при заслона в м. Златните мостове експерти от ДПП „Витоша“ раздаваха на посетителите специално издадени дипляни, описващи причините за масовото развитие на корояда-типограф на Витоша и борбата с него. Инициативата беше по повод Седмицата на гората и беше приета със задоволство от любителите на планината.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content