Почистване на сметища на територията на Парка

През изминалата седмица се проведе почистване на три броя нерегламентирани сметища със строителни и битови отпадъци в м. Карпузов валог, м. Букара и м. Люти дол над Бялата вода.  Средствата за провеждане на акцията и събирането на отпадъците се осигуриха от Никола Колев, Софийски планински клуб СПК и доброволци. Извозването на отпадъците се извърши безвъзмездно от Hamburger Recycling Bg, а депонирането им на регламентираното сметище се осъществи със съдействието на Кънчо Кънев – зам. кмет на район “Витоша”.

Общото количество на събрания отпадък е над 2 тона.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ благодари на всички участници за добрата работа!

Skip to content