НОВИНИ

Почистване на туристическите алеи от паднали дървета в района на Симеоновски езера

Екипът на ТП „ДГС София“ и експерти от Дирекцията на Парка почистиха алеите от паднали дървета и възстановиха туристическата инфраструктура в района на Симеоновски езера.

Skip to content