Почистване на туристически маршрути от паднали дървета

На 05.07.2016 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“, Югозападното държавно предприятие и ТП „ДГС София“ проведоха съвместна акция по почистване от паднали, пречупени и опасно надвиснали дървета на шест  туристически маршрута. При проведената акция бяха отстранени над 40 дървета по следните маршрути:

  • х. „Бор“ – х. „Планинарска песен“;
  • м. Златни мостове – м. Яворова поляна;
  • х. „Момина скала“ – х. „Камен дел“ – х. „Средец“ – х. „Момина скала“;
  • х. „Бор“ – м. Златни мостове;
  • Алейна мрежа в м. Дендрариума;
  • Алейна мрежа в района на Драгалевския манастир;

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content