Почистване на туристически маршрут

На 17.05.2017 г. служители на ДПП „Витоша“ съвместно със служители на ТП ДЛС „Витошко – Студена“ извършиха почистване на туристическата пътека от кв. Княжево до с. Владая.

Skip to content