НОВИНИ

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън

С повишаване на температурите се увеличава рискът от горски пожари!

Дирекция на Природен парк „Витоша“  призовава всички граждани и посетители  да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност.

Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да се обади на тел. 112, което ще спомогне за бързото му локализиране и организиране на неговото потушаване.

Пожарите са най-опустошителното бедствие за горите! Причиняват дълготрайни нарушения на екологичното равновесие и неговото възстановяване са необходими десетки години.

Нека бъдем отговорни!

Skip to content