Празник за Еньовден по любимия маршрут на Петър Димков

 Десетки се събраха в 8.00 часа в неделя (23 юни) в Княжево, откъдето потеглиха към хижа „Момина скала” по любимия маршрут на народния лечител Петър Димков.

От кв. Княжево туристите минаха през местностите „Бялата вода”, „Тихия кът”, „Дендрариума“ и „Планинишки ливади”. Походът завърши на поляната пред хижа „Момина скала”.

Според народните вярвания на Еньовден започва далечното начало на зимата. Хората казват: „Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг“. Сутринта на празника, когато изгрява, слънцето „трепти“, „играе“ и който види това, ще бъде здрав през годината. Затова точно по изгрев всеки трябва да се обърне с лице към слънцето и през рамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина — ще боледува.

Вярва се, че преди да „тръгне към зима“ слънцето се окъпва във водоизточниците и прави водата им лековита. После се отърсва и росата, която пада е с особена магическа сила. Затова всеки трябва да се измие преди изгрев в течаща вода или да се отъркаля в росата за здраве.

И тази година ритуалът беше спазен, а организаторите от Националния комитет „Петър Димков” отново направиха арка от 77 и половина билки – по една за всички болести и половин – за болестта без име.

Всички минаха под арката за здраве.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content