Предприети мерки за отстраняване на повредени и опасни дървета в Природен парк „Витоша“

Мокрият сняг в края на зимата причини падането и опасното надвисване на много дървета по пътеките и алеите по основни туристически маршрути на Витоша. За справяне с проблема беше създадена междуведомствена комисия с представители на ЮЗДП Благоевград, РДГ София, ТП ДГС София и ДПП „Витоша“. На 18-ти и 19.05.2015 г. беше извършена инвентаризация. Бяха отбелязани и отстранени дърветата, създаващи опасност за живота и здравето на хората, както и тези, затрудняващи свободното преминаване по съществуващата инфраструктура /алейна мрежа и туристически маршрути/. Предприеха се мерки за обезопасяването на сечищата, а алейната и туристическата мрежа бяха почистени от остатъците от проведената сеч. Бяха отстранени 153 броя опасни дървета при стриктно спазване на нормативните изисквания. Прочистването беше извършено с участието на служители от РДГ София, ТП ДГС София, ЮЗДП Благоевград и ДПП „Витоша“ по следните маршрути:
1. м. Златни мостове – х. „Момина скала“ – п.д. „Родина“ – х. „Тинтява“;
2. х. „Момина скала“ – кв. Бояна – Боянско езеро;
3. х. „Кумата“ – м. Златни мостове;
4. х. „Планинарска песен“ – х. „Елица“;
5. х. „Кумата“ – м. Конярника – х. „Звездица“ – х. „Еделвайс“ – х. „Кумата“;
6. х. „Планинарска песен“ – х. „Бор“;
7. Хотел „Свети Георги“ – Алекови водопади;
8. Драгалевски манастир;
9. м. Бай Кръстьо – кв.Симеоново;
10. м. Златни мостове – м. Дендрариума;
11. с. Железница – с. Бистрица;
12. м. Копитото – кв. Бояна;
13. х. „Средец“ – м. Бай Кръстьо.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content