Представяне на изложбата „Природните паркове на територията на Югозападно държавно предприятие“

На 19-и и 20-и юни 2017 г. се състоя първото представяне на изложбата „Природните паркове на територията на Югозападно държавно предприятие“. Експозицията включва 21 широкоформатни постера, представящи дейността на ЮЗДП и основните направления в работата на трите природни парка, разположени на територията на Предприятието – „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Беласица“. Изработването на изложбата беше финансирано от ЮЗДП и ще послужи за още по-голямото популяризиране на трите защитени територии. Представянето на изложбата беше чудесно съчетано със 17-годишнината на Природен парк „Рилски манастир“, която беше отбелязана с приятно тържество в Информационния център на парковата администрация. Тук бяха представители на ИАГ, ЮЗДП, РДГ Кюстендил, ДНП „Рила“, ДПП „Витоша“, ДПП „Беласица“, предишни директори на ДПП „Рилски манастир“, редакцията на сп. „Гора“, много гости. Празникът започна с приветствени думи от директора на ДПП „Рилски манастир“ инж. Димитър Григоров. След това поздравителни адреси бяха поднесени от ИАГ, ЮЗДП, ДПП Витоша“, ДНП „Рила“ и РДГ Кюстендил. Последва интересна и изчерпателна презентация за ПП „Рилски манастир“ от експертите от Дирекцията Райна Пашова и Десислава Андонова. Накрая гласовитете малчугани от детска вокална формация поздравиха гостите с весели песни и хорца. Присъстващите разгледаха изложбата, след което посетиха Рилския манастир и с това се изчерпа предвиденото за първия ден в програмата на организаторите. През втория ден гостите се включиха в поход по Поклонническия маршрут. Те посетиха пещерата, обитавана от св. Иван Рилски, гроба му и молитвената скала. Маршрутът завърши с лека разходка по почти хоризонтален участък, преминаващ през стари гори и цветни ливади. Удовлетворени от видяното, всички се разотидоха с пожелания скоро да се срещнат отново.

Skip to content