Представяне на метода „Обърната класна стая“

На 12 октомври от 16,30 ч в Националния парков информационен център  на ДПП „Витоша“,  г-жа Мадлен Хубанова преподавател от 17 СУ „Дамян Груев“, ще изнесе презентация на тема „Обърната класна стая“  – The flipped classroom .

Моделът обърната класна стая се използва от много преподаватели като начин за качествено разнообразяване на преподавания материал.

Много фактори са спомогнали за създаването на този модел, но двама иноватори играят ключова роля в историята му. През 2007 г. учителите Джонатан Бергман и Аарон Самс от Park High School, Колорадо, откриват софтуер, който  записва презентации на PowerPoint. Те записват и публикуват онлайн вече проведените лекции  за учениците, които не са присъствали в урока. Лекциите започват да се разпространяват между учениците с огромна скорост. В следствие на това, двамата преподаватели били поканени да участват в редица семинари, на които да разказват за метода „Обърната класна стая“. Като резултат, преподавателите, участвали в лекциите, започнали да използват онлайн видеоклипове и други подобни формати, за да преподават на учениците извън класната стая, запазвайки времето в клас за съвместна работа и усъвършенстване на придобитите умения.

Обръщането на класната стая е един повтарящ се процес, който се усъвършенства постоянно, за да е полезен в практиката на всеки учител.

Skip to content