Представяне на Природен парк „Витоша“ на фестивала „Зелени дни 2014“

Вече пет години в първите пролетни дни се провежда фестивалът „Зелени дни“. Тук посетителите намират решения за съобразен с природата и традициите начин на живот, запознават се с производителите на качествени продукти, сертифицирани като „био“, слушат автентична фолклорна музика, участват в различни дискусии, разглеждат фотоизложби. Организатори на „Зелени дни“ са Българска асоциация за алтернативен туризъм и туроператорът „Одисея-ин“, с подкрепата на Столична община, Френското посолство, Американското посолство и Министерство на икономиката и енергетиката. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ е сред редовните участници във фестивала. И тази година по вече утвърдена традиция участието е съвместно с ОП „Туристическо обслужване“ към Столичната община. Посетителите имаха възможност да получат разнообразни информационни материали за Парка на български език и на чужди езици, да участват във викторина с награди, осигурени от парковата администрация и да присъстват на презентация, която направи обширен обзор върху проектите на ДПП „Витоша“, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content