Представяне на проект за достъпно екологично обучение

Днес, 04.11.2020 г., в Националния парков информационен център на ДПП „Витоша“ беше представен проекта „Устойчиво и достъпно еко-обучение за училища“, финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

Проф. д-р Дилянка Безлова, ръководител на катедра “Екология, опазване и възстановяване на околната среда” в Лесотехническия университет запозна екипа на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ с целите на проекта, целевите групи, към които е насичен, както и с постигнатите резултати.

Сред основните цели на проекта са въвеждане на достъпно екологично обучение в съществуващите учебни програми, ангажиране на младите хора в опазване на климата и култивиране на социална отговорност.

Проектът е насочен към учениците в началните и средните училища, към ученическите съвети и настоятелства.

Постигнатите резултати след приключване на проекта са следните:

  • Достъпна екологична бенчмаркинг методология и инструмент;
  • АБВ ръководство и учебни материали;
  • Портал „Достъпна екология“ с интерактивни учебни средства, както и инструмент за генериране на собствена проектна идея, включително видео библиотека с „добри съвети за достъпна училищна екология“;
  • Мобилно приложение с 25 от най-добрите практики, свързани с екологията, илюстрирани чрез редица атрактивни 3D анимации и видеа.
Skip to content