Предстоящо заседание на Консултативния съвет на ПП „Витоша“

Днес, 08.11.2016 г. от 16.00 до 17.00 ч. в зала „Йерусалим“ в Еврейския културен дом (София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 50) ще се проведе заседание на Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“.

Дневен ред:

  1. Представяне на работата на ДПП „Витоша“ за 2015 и 2016 г.
  2. Обсъждане на планираните дейности за 2017 г.
  3. Разни.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content