През октомври 2011 г. доброволци засадиха стотици фиданки зърнастец

През втората половина на месец октомври 2011 г. доброволци от Куинтайлс, клон България, 9-та френска гимназия „Алфонс дьо Ламартин” и УниКредит Булбанк се включиха в доброволчески акции за залесяване със зърнастец (Frangula alnus). Акциите са част от консервационната програма на Плана за управление на Природен парк „Витоша“, свързана с възстановяването на крайречни съобщества. Първата група доброволци бяха от фирма Куинтайлс, клон България. Двадесет представители на фирмата засаждаха зърнастец на 21 октомври по поречието на Железнишка река. Фирмата за трети път се включва с доброволен труд в акции, организирани от парковата Дирекция. На 26 октомври ученици от 11-ти и 12-ти клас на 9-та френска гимназия „Алфонс дьо Ламартин” засадиха близо 400 фиданки зърнастец в района над кв. Симеоново. Така те отбелязаха 50-годишнината от създаването на своята гимназия. Доброволците от УниКредит Булбанк, организирани от Фондация „Помощ за благотворителността в България”, работиха на 29 октомври по поречието на река Добри дол над село Боснек.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ благодари на всички участници в доброволческите акции за отделеното време и съвестната работа в полза на природата.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content