Призив към посетителите на ПП „Витоша“

Уважаеми посетители на Природен парк „Витоша“,

Във връзка с постоянно увеличаващата се зона на разпространение на Африканска чума по свинете се обръщаме към вас с призив да проявите разбиране и да подпомогнете усилията на Дирекцията, както и на всички останали институции, така че да не допуснем разпространение на болестта на територията на Парка.

Умоляваме ви да спазвате следните правила:

  1. Ако забележите умрели диви свине или диви свине с нетипично поведение незабавно сигнализирайте на тел. 112.
  2. Събирайте и връщайте обратно в града генерираните от вас отпадъци (остатъците от храна и опаковки от различни продукти) и по-специално такива от животински произход и ги изхвърляйте на определени за това места.

Към момента на територията на Парка няма регистрирани случаи на АЧС. Експерти от Дирекция на ПП “Витоша”, ЮЗДП, ДГС “София” и ДЛС “Витошко-Студена” извършват регулярен обход и наблюдение на територията на Парка и следят за умрели диви свине или диви свине с нетипично поведение.

Skip to content