Природен парк „Витоша“ на 78 години

На 27 октомври Природен парк „Витоша“ отбелязва своята 78-годишнина. С всяка изминала година броят на посетителите му расте. Близостта на планината до столицата е предпоставка за огромния интерес към най-стария парк на Балканите. Жителите на София, Перник и на близките до парка селища притежават неоценимо богатство – чист въздух, дива природа, разнообразни възможности за спорт и туризъм. Наред със стотиците доброволци, които се включват в акции по почистване на планината, възстановяват и изграждат нова паркова инфраструктура, участват в залесявания и гасене на пожари (зачестили напоследък), броят на недобросъвестните посетители, които палят огньове извън регламентираните огнища, изхвърлят отпадъците си навсякъде, рушат парковата инфраструктура не е за пренебрегване. На всички е ясно, че втората група посетители са инцидентно в планината и нямат нищо общо с истинските планинари и туристи, но следите от тяхното пребиваване са понякога потресаващи. Тук е мястото да изкажем огромната благодарност на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ към многобройните приятелите на планината, които години наред се отзоваваха с готовност и желание във всички доброволчески акции и работиха и в почивните си дни. Без техния труд планината нямаше да е такава, каквато я виждаме днес. Дано всички ние съвсем скоро да си дадем сметка, че отговорността за Витоша е обща, че опазването й е общо дело, а не на една част от нас. Дано да оценим това, което предците са ни оставили в наследство, да оценим и усилията, които са положили за създаването на парка, за опазването на изключително разнообразния му растителен и животински свят. Дано успеем да възпитаме децата си в обич и респект не само към Витоша, а към природата въобще. Нека Витоша да продължава да ни радва, да ни обогатява, да лекува телата и душите ни! Честит празник на всички, които обичат нашата Витоша!

Екипът на Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content