Природен парк “Витоша” на 86

На 27.10 2020 г. Природен парк “Витоша” отбелязва своята 86-годишнина.

Природен парк „Витоша“ е първият парк в България и на Балканския полуостров. На 27.10.1934 година, с постановление III А-15422/1934 г. на Министерство на земеделието и държавните имоти е обявен Национален парк „Витоша“, прекатегоризиран по-късно в Народен, а през 2000 година в Природен парк „Витоша“.

Дирекция на Природен парк „Витоша“ честити празника на всички, стопанисвали и управлявали парка през тези години, на учените и изследователите, на природозащитниците и природолюбителите, на доброволците, туристите, хижарите, спасителите, спортистите и всички приятели на Витоша.

Честит празник!

Skip to content