Природен парк „Витоша“ чества своята 85-годишнина

На 05.11.2019 г. в аулата на Лесотехническия университет се състоя тържественото отбелязване на 85-годишнината на най-стария парк в България – Природен парк „Витоша“.

На събитието присъстваха директори на дирекции в Изпълнителната агенция по горите, чл. кор. проф. Иван Илиев – ректор на Лесотехническия университет, проф. Милко Милев – зам. ректор на ЛТУ, представители на МОСВ, доц. Анна Ганева – директор на Института за биоразнообразие,  доц. д-р Миглена Жиянски – директор на Института за гората при БАН, проф. д-р Иван Палигоров – председател на Съюза на лесовъдите в България, инж. Илиан Мутафчийски – директор на Лесозащитна станция-София, инж. Мария Беловарска – директор на Горска семеконтролна станция-София, Анатоли Илиев – организационен секретар на фондация „София – европейска столица на спорта 2018“, Зорница Радонова – организационен секретар на Българския туристически съюз, инж. Борис Господинов – гл. редактор на сп. „Гора“, директори на Природни паркове, кметове на селища около Витоша, директорите на ДПП „Витоша“, управлявали парковата администрация от създаването ù през 1998 г. до днес – инж. Драгомир Дичев, инж. Тома Белев, ландш. арх. Снежана Петрова, бивши служители в ДПП „Витоша“, приятели на Парка, много гости и студенти от Лесотехническия университет.

Празничната програма започна с изпълненията на гайда на първокурсника от Лесотехническия университет Николай Лявов. Водещата Юлия Събчева пренесе за момент присъстващите в зимна Витоша с откъс от разказа на Иван Вазов „Зимна разходка“, след което директорката на Парка д-р инж. Анна Петракиева приветства присъстващите с благодарност към хората, работили и посветили живота си на управлението на Парка, положили усилия за изграждането на туристическата инфраструктура, за опазване и възстановяване на флората и фауната, за осигуряване на добри условия за туризъм. Г-жа Петракиева изказа удовлетворението си от многообразната работа на парковата администрация, свързана предимно с подпомагане и възстановяване на ценни растителни и животински видове и местообитания, от успехите в приобщаване на децата от най-ранна възраст към идеята за природозащитата, от доброто сътрудничество и взаимодействие с различни органицации, местни общности и стотиците доброволци, вложили своя труд в залесявания, почистване на територията и възстановяване на парковата инфраструктура.

Поздравления от трибуната поднесоха инж. Тони Кръстев – директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в ИАГ, проф. д-р Иван Палигоров, доц. д-р Миглена Жиянски – директор на Института за гората при БАН, инж. Тома Белев (директор на ДПП „Витоша“ от 2000 до 2012 г.) и ландш. арх. Снежана Петрова (директор на ДПП „Витоша“ от 2012 до 2019 г.), Таня Томова от Столична библиотека, Зорница Радонова от БТС, инж. Борис Господинов – гл. редакор на сп. „Гора“,.

Получиха се поздравителни адреси от Министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева, Изпълнителния директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов, Директора на РДГ София инж. Стоян Тошев, доц. д-р Миглена Жиянски – директор на Института за гората при БАН, доц. д-р Анна Ганева – директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, проф. д-р Иван Палигоров – председател на Съюза на лесовъдите в България, инж. Мария Беловарска – директор на Горска семеконтролна станция – София, инж. Илиян Мутафчийски – Директор на Лесозащитна станция – София, Борислав Томирков – вр. и.д. кмет на район „Витоша“ – СО, д-р Венци Росманов – Председател на БТС, акад. Христо Григоров, д-р х.к. – председател на Националния съвет на БЧК, Милен Братанов – завеждащ ПСС София към БЧК, редакцията на сп. „Гора“, ДПП „Врачански Балкан“, ДПП „Сините камъни“, ДПП „Рилски манастир“, ДПП „Странджа“, екипа на Асоциация на парковете в България, Ски и сноуборд училище „Марина спорт“.

С последвалата презентация експертите от ДПП „Витоша“ представиха постигнатото от ДПП „Витоша“ през последните пет години в основните сфери на работа – опазване на биоразнообразието, изграждане на архитектурни елементи и паркова инфраструктура, връзки с обществеността, екологично образование, контролни дейности.

След това инж. Юлия Михайлова представи последното издание от поредицата на Библиотека „Витоша“ , посветено на юбилея на Парка „85 години Природен парк „Витоша“, проследяващо историята на защитената територия от създаването ù до днес.

Настоящият екип на ДПП „Витоша“, ръководителите на Парка – бивши и настоящи, както и някои от служителите, работили през изминалите години в парковата администрация си направиха обща снимка за спомен.

Музикалните изпълнения на децата Калия, Евгения, Кристиян  и София, както и декламацията на Лилия и Богдан поставиха финал на вълнуващата среща. Накрая всички гости опитаха от огромната торта с логото на ПП „Витоша“, подарена от ландш. арх. Снежана Петрова.

Skip to content