Проведена доброволческа акция над Драгалевски манастир

На 31.08.2013 г. се проведе доброволческа акция за ремонтиране на парковата инфраструктура и почистване в района над Драгалевски манастир. В акцията се включи група от петнадесет доброволци, организирани с помощта на фондация „Екообщност“. Материалите, необходими за провеждане на акцията бяха осигурени от Дирекцията на природен парк „Витоша“. Доброволците лакираха една беседка, четири шезлонга, 4 кошчета и 13 пейки “Витошки тип”. Беше закупен дървен материал, с който доброволците направиха ново информационно табло, след което то беше лакирано. Бяха събрани 20 чувала с отпадъци. В акцията се включиха и експерти от ДПП Витоша. Средствата бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10.

БЛАГОДАРИМ СЪРДЕЧНО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В АКЦИЯТА ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ И УСЪРДНАТА РАБОТА!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content