Проведена доброволческа акция около музея на мечката и къта на земноводните

На 20 юли 2013 г. се проведе доброволческа акция за почистване на района и ремонт на парковата инфраструктура. В нея се включиха 10 доброволци и експерти от ДПП „Витоша”. Всички необходими за работата материали бяха осигурени изцяло от парковата администрация: 30 кутии лак, телени четки, четки за лакиране, ръкавици и чували за отпадъци. Езерото в къта на земноводните беше почистено и напълнено с вода, в която се постави водолюбива растителност. С храсторез и резачка бяха почистени площите около музея, а падналите антипаркинг елементи бяха отново зациментирани. Лакираха се 5 пейки „Витошки тип“ и една беседка, която беше ремонтирана и укрепена. Ремонтирана беше и чешмата на музея, която беше обшита с капаци от иглолистна дървесина. Премахна се нерегламентираното огнище и на негово място се засади здравец. Цялата площ около музея беше просветлена и почистена. Събраха се 20 чувала битови отпадъци

Средствата бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content