Проведена доброволческа акция

На 09.06.2019 г. осиновителите от фондация „Нов акропол“ работиха на осиновената от тях пътека между х. „Бор“ и х. „Планинарска песен“. В рамките на акцията бяха почистени канавки и водостоци и бяха укрепени части от дървените скари по маршрута. 

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ благодари на осиновителите за вложения труд.

Skip to content