Проведена е акция по залесяване с клуб Ротари София Център

На 23 април Ротари Клуб „София център” се организира залесяване на 200 дръвчета – смърч  на територията на  ПП „Витоша” в местност, която е в непосредствена близост до финала на писта „Витошко лале”. Инициативата бе  в партньорството на ДПП „Витоша” и други институции. Участваха около 100 човека от клуба, а от Дирекцията на парка взеха участие директорката – ландш. арх. Снежана Петрова и експерта по охрана на горите и земите от горския фонд инж. Юлиан Антонов. Благодарим от сърце на всички участници за благородната дейност, която извършиха.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content