Проведена е заключителна конференция в гр. Перник по проект на Интеррег

На 17 и 18 юни Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва в заключителна конференция за представяне на постигнатите резултати по проект CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Kонференцията се проведе в гр. Перник съвместно със сръбската неправителствена организация „ПЛАНТ“, Фондация „Отворена врата“ – гр. Перник, представители на ДГС, ЮЗДП, РДГ Кюстендил, РДГ Перник, ДПП и гости.

Ръководителят на проекта Ваня Рътарова изнесе презентация, илюстрираща нагледно основните дейности по проекта и тяхното изпълнение, а именно:

  • Създаването на открита класна стая в ПП „Витоша“ между селата Боснек и Чуйпетлово, монтаж на информационно табло при пещера Духлата и три релефни табла на брега на р. Струма. Възстановяване на Алеята на карста чрез подмяна на ПВЦ медии на информационни табла.
  • Разработването на Ръководство за екологично образование включително материали за деца (образователни игри, плакати, стикери и рекламни материали).
  • Обучение за „обучители“, които да използват и прилагат ръководството.
  • Пътуващо зелено училище в училища в България и Сърбия.
  • Провеждането на открито училище сред природата в ПП „Витоша“ – посещение на над 500 деца от гр. Перник, София област и други.
  • Провеждането на Международен детски конкурс за детска рисунка и есе/стихотворение на тема „Природата – наш общ дом“.

Присъстващите се запознаха чрез кратки презентации с основните дейности на природните паркове „Витоша“, „Беласица“ и „Врачански Балкан“. Д-р инж. Анна Петракиева – директор на ДПП „Витоша“ представи на гостите образователната кампания „Гората и климатичните промени“ и мобилния павилион „Горичка в количка“, оборудван с многобройни материали за опазване на околната среда, постери за горите и инструменти за залесяване. Кампанията има за цел да провокира любознателност у децата към проблемите с климата.

На конференцията се прие предложение и се подписа меморандум от 61 участника за дългосрочно сътрудничество в областта на екологичното образование от различни институции, които да се обединят около съпътстващата кауза за насърчаване на възможностите, за извършване на систематични екологични образователни дейности в училищна среда и в извънкласно време. Целта е да се търсят и насърчават иновативни педагогически подходи, които да развиват от ранна възраст разбиране, уважение и грижа към природата за бъдещето на планетата.

През втората част на срещата, се отдаде значимото и на малките творци и таланти, участвали в конкурса за детска рисунка и есе на тема „Природата – наш общ дом“. Предметни и рекламни награди получиха 26 деца от гр. Перник и областта и 8 деца от ателие „Приказен свят“ от гр. София.

След края на конференцията гостите видяха част от обектите, изградени по проекта: информационните табла в близост до пещера Духлата, както и откритата класна стая между селата Боснек и Чуйпетлово, където се демонстрира закупената техника за прожектиране на образователни филми и обучения на деца сред природата.

Skip to content