Проведена работна среща между ДПП Витоша и заинтересовани страни

На 20.12.2012 г. в горски дом „Ветровала” в едноименната местност на Витоша се събраха експертите на ДПП Витоша, кметовете на населените места около ПП Витоша, управителите на витошките хижи, представители на държавни институции и други заинтересовани страни. Присъстващите бяха запознати с работата на ДПП Витоша, с изпълняваните от Дирекцията на парка проекти и с предвидените за изпълнение дейности в следващите няколко години.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content