Проведени доброволчески акции

На 18.05.2013 г. се проведоха доброволчески акции на територията на Природен парк „Витоша“ в местностите Тихия кът, Игликини поляни и в района на хотел Хюндай. Доброволци от М-тел участваха в ограничаване инвазията на Fallopia japonica в района на хотел Хюндай. Служители от фирма Телелинк ремонтираха информационни табла, възстановиха беседка, която преди ремонта беше в много лошо състояние, почистиха отпадъци и канавките на алеята в участъка от м. Тихия кът до разклона за м. Златни мостове. Доброволци от фирма ГБ Сървисиз ремонтираха и възстановиха туристическата инфраструктура в района на м. Игликини поляни – ремонтираха информационни табла, маси и пейки Витошки тип, възстановиха и почистиха кътове за отдих. Част от средствата и материалите за провеждане на акциите бяха предоставени от фирмите Телелинк и ГБ Сървисиз с подкрепата на Екообщност!

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ благодари на всички доброволци и партньорите от Екообщост и Фондация помощ за благотворителността в България за успешно проведените доброволчески акции!С приятели постигаме повече!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content